Reviews
22.02.2014.

Кривенко В. В. Роль системного запалення та оксидативного стресу у розвитку кардіоваскулярних порушень та їх фармакологічна корекція у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень II-III стадії та гіпертонічної хвороби II стадії

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.


02.10.2013.

Колектив співробітників Харківського національного медичного університету: Капустник В.А., Ковальова О.М., Амбросова Т.М., Смирнова В.І.

Рецензія
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на програму навчальної дисципліни для студентів навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації "Основи біоетики та біобезпеки" за спеціальностями: 7.110101 - лікувальна справа, 7.110104 - педіатрія, 7.110105 - медико - профілактична справа.


02.10.2013.

Д.мед.н., проф. Скрипник І.М., д.мед.н., проф. Катеренчук І.П. Вплив корекції ендотеліальної дисфункції на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу

Рецензія
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на навчальний посібник представлений авторським колективом ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія».


01.10.2013.

Погребняк О. О. Вплив корекції ендотеліальної дисфункції на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.


01.10.2013.

Налапко К. К. Клініко-патогенетичні особливості, лікування та медична реабілітація неалкогольного стеатогепатиту, поєднаного з хронічним бронхітом у хворих з ожирінням

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.


01.10.2013.

Шальміна М. О. Взаємозв’язок дисфункції васкулярного ендотелію та імунних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку, можливості фармакологічної корекції

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.11 - кардіологія.


20.03.2013.

Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академика М. Д. Стражеско"

Рецензія
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на звіт про наукову, клінічну та організаційну діяльність у 2012 році.

04.12.2012.

Кочубєй О.А. Онкостатин М та структурно-функціональний стан лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.


04.12.2012.

Тов І. В. Гендерні та вікові особливості перебігу й ефективності лікування анкілозивного спондилоартриту.

Відгук офіційного опонента
, член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на дисертаційну роботу Тов І. В., подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 - ревматологія.

01.11.2012.

Федець А. Б. Остеопороз, поєднаний з віддаленими ускладненнями резекції шлунка з приводу виразкової хвороби: причини виникнення, особливості патогенезу, принципи лікування.

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.

12.09.2012.

Заздравнов А.А. Клініко-патогенетична та морфо-функціональна характеристика ревматоїдного артриту та анкілозивного спондилоартриту, ускладнених ураженням стравоходу та шляхи їх медикаментозної корекції.

Відгук офіційного опонента, член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на дисертаційну роботу Заздравного А.А., подану на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.12 - ревматологія.

22.06.2012.

Лісова Г.В. Клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування хворих на хронічний гломерелонефрит у сполученні з ішемічною хворобою серця.

Відгук офіційного опонента, член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на дисертаційну роботу Лісової Г.В., подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.

15.06.2012.

Прокопович О. А. Порушення функціонального стану печінки та його корекція у хворих на інфаркт міокарда.

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.11 - кардіологія.

27.04.2012.

Веремієнко О.В. Кислотно-основний стан крові та кислотовидільна функція нирок у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із нефропатією та методи їх корекції.

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.

24.04.2012.

Андрушко І.І. Гіпергомоцистеїнемія як фактор патогенезу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця; механізми її проатерогенної дії.

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за специальністю 14.01.11 - кардіологія.

18.04.2012.

Кліцунова Ю.О.  Варіабельність серцевого ритму та ендотелійзалежні фактори гемостазу і фібринолізу у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію і медикаментозні шляхи їх корекції.

Відгук
член-кореспондента НАМН України, ЗДНТУ, д.мед.н., професора Ігнатенка Г.А. на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специальністю 14.01.11 - кардіологія.


Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng
University site