Студентський науковий гурток
   На кафедрі пропедевтичної і внутрішньої медицини працює науковий студентський гурток. Студенти поглиблено
вивчають захворювання внутрішніх органів, проводять фізікальне обстеження  хворих, знайомляться  з  додатковими
методами діагностики,  проводять  аналіз ефективності різних методів лікування, також працюють з історіями хвороби,
архівними  матеріалами.
   Науковий напрямок  полягає в розробці та впровадженні сучасних аспектів профілактики, діагностики та лікування
серцево-судинних захворювань, а також поєднаної патології. Велика увага приділяється новому напрямку -
впровадженню методу інтервальної нормобаричної гіпокситерапії в медичну практику.
   Наукова робота студентів проводиться в рамках фрагменту кафедральної НДР «Використання інтервальної
нормобаричної гіпокситерапії в комплексному лікуванні моноорганної і поєднаної патології внутрішніх органів».

Науковий  керівник СНГ
Ігнатенко Григорій Анатолійович
Завідувач  клінікою (кафедрою пропедевтичної і внутрішньої медицини та відділенням кардіології, функціональної
діагностики і терапії Університетської клініки) - член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д. мед. н., професор, член
Європейського товариства кардіологів, член Американської асоціації серця.

Куратор СНГ

Житкова Рената Шамільєвна

кандидат медичних наук,
доцент


Староста СНГКарпенко Максим Олександрович

Студент 4 курсу 3 медичного факультету

Список членів СНГ кафедри пропедевтичної та внутрішньої медицини за 2012-2013 учбовий рік

1. Волкова Аліна В’ячеславівна - 3 курс, 3 мед факультет,
педіатричне відділення, 2 група
2. Долинський Володимир Вікторович - 3 курс, 3 мед факультет,
педіатричне відділення, 7 група
3. Iофе Олена Ігорівна - 3 курс, 3 мед факультет,
педіатричне відділення, 7 група
4. Карпенко Максим Олександрович - 3 курс, 3 мед факультет,
педіатричне відділення, 2 група
5. Котлярова Олена Генадіївна - 6 курс, 1 мед факультет,
2 група
6. Майлян Давід Едуардович - 5 курс, 2 мед факультет,
9 група
7. Шамаріна Ганна Іванівна - 3 курс, 3 мед факультет,
медико-проф. відділення, 2 група

Засідання СНГ проводяться  в корпусі ОЛОЦ, поліклініка, учбова кімната №6 
Периодичність засідань - 1 раз на місяць.

Додатково проводиться  курація пацієнтів, освоєння нових методів обстеження - виконання  даної  роботи  вирішується
індивідуально на кожний наступний  місяць.

Засідання СНГ
29.10.12 Дифузійна здатність легень при кардіологічній патології, діагностичне і прогностичне значення.
26.11.12   Діагностика і лікування первинної легеневої гіпертензії.
28.01.13 Новітні технології в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень.
18.02.13 Особливості діагностичної і лікувальної тактики при вазоренальній гіпертензії у молодих.
18.03.13 Методи адаптаційної медицини в лікуванні коморбідної кардіо-пульмональної патології.
22.04.13 Діагностична і лікувальна тактика при підозрі на тромбоемболію легеневої артерії.                                     СНГ кафедри  пропедевтичної  та  внутрішньої медицини

                                         Проведення  інтервальної  нормобаричної  гіпоксітерапії


                                                       Обговорення результатів дослідження

                                                                     Робота з пацієнтами                         75-ий Міжнародный медичний конгрес молодых вченых 24-26.04.2013 г.
                              Секційне  засідання  кафедри пропедевтичної  та внутрішньої    медицини                        Котлярова Олена, (6 курс, 1 мед факультет, 2 група)  яка зайняла 1 місце на конференції
Сайт університету
Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng