Відділення
Відділення оснащене сучасним обладнанням провідних фірм: JAEGER, HORMANN, MEDITECH Ltd, METRAX Gmbh.,
Samsung, має 30 ліжок для проведення стаціонарного лікування в 1-3 місцевих, комфортабельних палатах. На сучасному
рівні обладнаний блок інтенсивної терапії. Оснащене гіпоксікатором ГІП-10-1000-0, що дозволяє здійснювати
интервальне гіпоксичне тренування, яке надає ряд сприятливих стимулюючих і загартовуючих ефектів на організм
людини.

У відділенні виконуються дослідження:

- Електрокардіографія;
- Велоергометрія;
- Холтерівське моніторування ЕКГ;
- Ехокардіографія з доплерівським аналізом;
- Дослідження функції зовнішнього дихання з фармакологічними тестами;
- Бодіплетізмографія.

Усі види досліджень виконує кваліфікований медичний персонал, який пройшов відповідну підготовку. Отримані
результати швидко і якісно інтерпрітіруются.
Завідувач відділенням - член-кор. НАМН України, ЗДНТ України, д. мед. н., професор, член Європейського товариства
кардіологів, член Американської асоціації серця - Григорій Анатолійович Ігнатенко.

Інтер'єр відділення (проглянути) >
Холтерівське моніторування ЕКГ з визначенням
варіабельності серцевого ритму і добове
моніторування артеріального тиску.
Сучасний метод діагностики та контролю ефективності
лікування широкого кола кардіологічних захворювань (ішемії,
аритмій, блокад). Перевагою даного методу є добова запис
ЕКГ за допомогою портативного апарату. Особлива цінність
метод набуває в тому випадку, коли стандартна
електрокардіографія не дає однозначної відповіді на питання
діагностики або контролю ефективності лікування того чи
іншого кардіологічного захворювання. Холтерівський монітор
встановлюється на пацієнта, який веде звичайний спосіб
життя. При цьому проводиться запис електрокардіографічного
сигналу протягом доби. Результати вимірювань передаються в
комп'ютер і обробляються спеціальним програмним
забезпеченням, а потім лікарем. Завдяки безперервного
запису апарату, можлива реєстрація практично всіх порушень
серцевого ритму. Добове моніторування артеріального тиску
при проведенні даного дослідження здійснюється за
допомогою манжети, надягнутої на плече пацієнта. Апарат
автоматично вимірює артеріальний тиск через певні інтервали
часу і записує в пам'ять результати вимірювань. Дане
дослідження є необхідним для пацієнтів з гіпертензією,
оскільки дозволяє оцінити рівень артеріального тиску, зміни
показників протягом доби і оцінити ефективність проведеного
лікування. Відділення укомплектоване 3 холтерівськими
моніторами: Кардіорегістратор Кардіотехніка-04-АД, ЗАТ
«ІНКАРТ», м. Санкт-Петербург та монітори фірми Cardio Tens,
Угорщина.
Велоергометрія - суть даного методу дослідження зводиться
до реєстрації ЕКГ під час виконання пацієнтом дозованого
фізичного навантаження. Дане дослідження особливо
важливо для діагностики та контролю ефективності лікування
ішемічної хвороби серця.
Ехокардіографія з кольоровим допплерівського
аналізом - ультразвукове дослідження серця і його
клапанного апарату. Обстеження дозволяє оцінити розміри
камер серця, товщину і рухливість серцевого м'яза, структуру і
роботу клапанів, виявити вади серця, пухлини і тромби,
виміряти зону ураження після перенесеного інфаркту. За
допомогою кольорового доплера проводиться оцінка
внутрішньосерцевої гемодинаміки, вивчається систолічна та
діастолічна функція серця, що дозволяє встановити наявність
серцевої недостатності на догоспітальній стадії захворювання.
Процедура безболісна, не викликає ускладнень і не має
побічних ефектів. Вся процедура дослідження та опису
протоколу займає не більше 30-45мінут. Ультразвуковий
апарат General Electric Medical Systems VIVID 3 (США).
Спірографія, бодіплетізмографія і дослідження
дифузійної здатності легень (DLCO) - найбільш сучасне і
високоточне дослідження функції легенів, що дозволяє
визначати тип, ступінь і оборотність вентиляційних порушень,
а також вимірювати дифузійну здатність легень. Для
досліджень використовуються: апарат «Elite» (виробництва
Medical Graphics Corporation, США) і апарат «Master Lab Pro»
(виробництва Jaeger, Німеччина).
Комп'ютерна спірографія дозволяє оцінити весь комплекс
стандартних і розширених спірометріческіх показників з
відображенням кривих потік-об'єм на підставі яких
проводиться оцінка наявності або відсутності обструктивних
або рестриктивних порушень функції зовнішнього дихання.
Бодіплетізмографія - це єдиний метод, за допомогою якого
можна оцінити структуру статичних обсягів легенів
(залишкового обсягу, загальної ємності легень, функціональної
залишкової ємності). Дані показники особливо важливі для
діагностики та визначення ступеня вираженості емфіземи
легенів. Так само цей метод дозволяє вимірювати
аеродинамічний опір дихальних шляхів. Підвищення даного
показника є високочутливим маркером наявності
обструктивних порушень, що дозволяє запідозрити
бронхіальну астму або хронічне обструктивне захворювання
легень на початкових стадіях хвороби, а також здійснювати
моніторинг стану пацієнтів з обструктивними захворюваннями
легень.
Вимірювання дифузійної здатності (DLCO) зазвичай
виконується після спірометрії і бодіплетізмографіі пацієнтам
пульмонологічного та кардіологічного профілю, для виявлення
порушень газообміну. Для діагностики емфіземи дослідження
DLCO показало себе більш інформативним, ніж визначення
легеневої розтяжності, а за здатністю до реєстрації
початкових патологічних змін легеневої паренхіми даний метод
можна порівняти по чутливості з комп'ютерною томографією.
Слід зазначити, що УНЛК «Університетська клініка» є єдиним
центром в Східній Україні, де проводиться дане дослідження.
Проведення повного комплексу оцінки функції зовнішнього
дихання дозволяє всебічно досліджувати функціональний стан
легенів пацієнта для більш точної діагностики та якісного
підбору терапії багатьох захворювань легень (бронхіальної
астми, хронічного обструктивного захворювання легень,
бронхіту, емфіземи, пневмосклерозу). При цьому, можливості
методів не обмежуються пульмонологічної патологією, але і
надають допомогу в діагностиці, підборі терапії та оцінці
ефективності лікування багатьох кардіологічних захворювань.
Особливу цінність дослідження представляє при поєднаній
кардіо-пульмональной патології.
Електрокардіографія стандартна з аналітичним
висновком - найбільш поширений метод діагностики
серцево-судинної системи. У нашому відділенні
використовується дванадцятиканальний кардіологічний
комплекс Bioset 8000, фірми Hormann, Німеччина. Отримані
дані дозволяють виявити порушення ритму серця, оцінити
функцію збудливості, провідності, діагностувати гіпертрофію
передсердь і шлуночків, ішемію та інфаркт міокарда.
У деяких випадках використовується більш поглиблене
електрокардіографічне дослідження, яке включає в себе:
1.    Електрокардіографію з додатковими відведеннями.
2.    Електрокардіографію з фармакологічними пробами.
3.    Електрокардіографію з визначенням варіабельності
серцевого ритму.
Інтервальна нормобарична гіпоксична терапія
(тренировка)   (перейти)
- унікальна методика, що активно застосовується для
немедикаментозного лікування широкого спектру
захворювань. В Україні проводиться ексклюзивно в умовах
Університетської клініки завдяки використанню гіпоксікатора
ГІП-10-1000-0 (пр-во Москва) і концентратору - гіпоксікатору
(NewLife - Тібет 4 США, Росія)
Суть інтервальних гіпоксичних тренувань, що називаються
також переривчастою гіпоксичної терапією, зводиться до того,
що пацієнтові пропонується по черзі вдихати повітря з
низьким вмістом кисню, аналог гірського повітря, а потім
звичайне, звичне для нього, повітря. При цьому у відповідь на
мінливу концентрацію кисню у вдихуваному повітрі
відбуваються позитивні зміни в серцево-судинній, дихальній,
нервовій, кровотворній та ін системах.
Цикл інтервальних гіпоксичних тренувань рекомендується при
хронічних захворюваннях - ішемічній хворобі серця, гіпертонії,
бронхіальній астмі, бронхіті, пієлонефриті, циститі, виразковій
хворобі, цукровому діабеті. Метод з успіхом застосовується в
гінекологічній і урологічній практиці при порушеннях
менструального циклу, клімактеричному синдромі у жінок і при
проявах еректильної дисфункції у чоловіків. При ожирінні,
безсонні, депресивному стані також можливе застосування
інтервальних гіпоксичних тренувань. Крім того, курс
гіпоксітерапіі ефективний при різних видах алергічних реакцій,
екземах, псоріазі і вугрової висипки у пацієнтів будь-якого віку.
У середньому один профілактичний курс інтервального
гіпоксичного терапії становить від 10 до 20 процедур,
лікувальний курс може проводитися і більш тривалий час.
Дослідження тропонинов, д-димеру, мозкового натрійуретичного пептиду (апарат Cobas h 232,
виробництва фірми Roche, Швейцарія)

Визначення тропоніну I.
Аналіз на тропонин найчастіше необхідний, щоб підтвердити або, навпаки, виключити інфаркт міокарда у пацієнтів з
гострим болем у серці або іншими симптомами. Визначення рівня тропоніну є «золотим стандартом» у діагностиці
інфаркту, так як він більш специфічний, ніж інші показники, і залишається підвищеним тривалий час. Згідно з
рекомендаціями Європейського товариства кардіологів, визначення концентрації серцевих тропонинів слід проводити у
всіх хворих з підозрою на гострий коронарний синдром. До того ж даний тест застосовують, щоб оцінити ступінь
пошкодження серцевого м'яза, а також відрізнити біль у грудній клітці, викликану несерцевих причинами. Тест на
тропонин призначається також при підозрі на запалення тканини серцевого м'яза (міокардит), та інші захворювання, що
викликають пошкодження міокарда.
Визначення Д-димеру.
Виявлення підвищеного рівня Д-димеру в крові свідчить про активацію утворення фібрину, що становить структурну
основу тромбів. Даний маркер використовується для ранньої діагностики утворення тромбів. Визначення цього показника
має особливу діагностичну цінність при підозрі на тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА) і тромбоз глибоких вен.
Визначення мозкового натрійуретичного пептиду.
Вивчення рівня мозкового натрійуретичного пептиду в крові - це високоточний метод, що дозволяє діагностувати у
пацієнтів наявність і оцінити ступінь тяжкості серцевої недостатності. Визначення даного показника в динаміці допомагає
оцінити ефективність проведеного лікування.
Перейти к статье
Сайт університету
Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng