Про кафедру
Основні напрямки діяльності кафедри включають:
навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та
консультативну роботу.
   Завідувач клінікою (кафедрою пропедевтичної та
внутрішньої медицини та відділенням кардіології,
функціональної діагностики і терапії УНЛК "Університетська
клініка") - член-кор. НАМН України, ЗДНТ України,
д. мед. н., професор, член Європейського товариства
кардіологів, член Американської асоціації серця - Григорій
Анатолійович Ігнатенко.
    Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 2, 3, 4 курсів медичних та стоматологічного факультетів
з наступних предметів: «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Внутрішня медицина», «Догляд за хворими»,
«медсестринська практика», підготовці клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів за спеціальністю «Внутрішні
хвороби», «Кардіологія».
    Науковий напрямок кафедри полягає в розробці та впровадженні сучасних аспектів профілактики, діагностики та
лікування серцево-судинних захворювань, а також поєднаної патології. Новий напрямок - впровадження методу
адаптаційної медицини. Співробітниками клініки обгрунтована наукова концепція методу інтервальної гіпоксичної
тренування, вивчені механізми її дії і триває активне впровадження методу в медичну практику.
Наукова та навчальна діяльність нерозривно пов'язана з методичною роботою - підготовкою та виданням монографій,
навчальних посібників, методрекомендацій, інформаційних листів з актуальних проблем внутрішньої медицини,
кардіології і функціональним методам дослідження.
    Лікувально - консультативна робота здійснюється висококваліфікованими фахівцями - лікарями вищої категорії,
кандидатами і докторами медичних наук. Клініка ДонНМУ є базою для впровадження нових сучасних медичних
технологій і наукових розробок кафедр медичного університету. Багато методики діагностики та лікування є
ексклюзивними в Україну.
    Клініка є базою Фармакологічного центру України, де проводяться міжнародні дослідження з вивчення ефективності
та безпеки лікарських препаратів.
Сайт університету
Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng