Зв'язки
В рамках співпраці Університетську клініку кардіології, функціональної діагностики та терапії відвідують провідні фахівці України, ближнього і далекого зарубіжжя.
Зліва направо: Професор кафедри факультетської терапії Івано-
Франківського державного медичного університету, доктор  
медичних наук, професор Р. І. Яцишин; Завідувач кафедри  
пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, завідувач відділення  
кардіології, функціональної діагностики і терапії ННЛК  
"Університетська клініка", член-кор. НАМН України, ЗДНТУ, д. мед.  
н., професор - Г. А. Ігнатенко.
03 квітня 2007 р.
Зліва направо: Перший заступник міністра охорони здоров'я  
України, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук,  
професор О. М. Біловол; Завідувач кафедри пропедевтичної  
терапії і клінічної кардіології, завідувач відділення кардіології,  
функціональної діагностики і терапії ННЛК "Університетська  
клініка", член-кор. НАМН України, ЗДНТУ, д. мед. н., професор -  
Г. А. Ігнатенко.
19 липня 2007 р.
Зліва направо: Завідувач кафедри нервових хвороб №2  
Національної медичної академії післядипломної освіти  
ім.П.Л.Шупіка, доктор медичних наук, професор О. В. Ткаченко;  
Завідувач кафедри пропедевтичної терапії і клінічної кардіології,  
завідувач відділення кардіології, функціональної діагностики і  
терапії ННЛК "Університетська клініка", член-кор. НАМН України,  
ЗДНТУ, д. мед. н., професор - Г. А. Ігнатенко.
15 червня 2007 р.
Зліва направо: Завідувач кафедри латинської мови та медичної  
термінології ДонНМУ ім. М. Горького, доктор медичних наук,  
професор В. А. Васильєв; Завідувач кафедри пропедевтики  
внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного  
університету, доктор медичних наук, професор Ю. М. Мостовой  
Завідувач кафедри пропедевтичної терапії і клінічної кардіології,  
завідувач відділення кардіології, функціональної діагностики і  
терапії ННЛК "Універсітетська клініка", член-кор. НАМН України,  
ЗДНТУ, д. мед. н., професор - Г. А. Ігнатенко.
17 червня 2007 р.
Зліва направо: Асистент кафедри пропедевтичної терапії і  
клінічної кардіології, А. А. Фаєрман; Завідувач кафедри  
пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, завідувач відділення  
кардіології, функціональної діагностики і терапії ННЛК  
"Універсітетська клініка", член-кор. НАМН України, ЗДНТУ, д. мед.  
н., професор - Г. А. Ігнатенко; Асистент кафедри  
пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, М. К. Пола;  
Провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб  
серця і клінічної ревматології Національного наукового центру  
"Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска" АМН України,  
доктор медичних наук О. П. Борткевич.
25 травня 2007 р.
Зліва направо: Завідувач відділу мікрохірургії та пластичної  
хірургії Інститута хірургії та транспланталогії ім. А. С. Шалімова  
АМН України, ЗДНТУ, лауреат державної премії СРСР і України,  
доктор медичних наук, професор Н. Ф. Дрюк; Завідувач кафедри  
загальної стоматології ФІПО, завідувач відділення стоматології  
ННЛК "Універсітетська клініка", д. мед. н., професор С. П. Ярова;  
доцент кафедри фізіології, завідувач відділення лабораторної  
діагностики ННЛК "Університетська клініка", к. мед. н., Л. В.  
Натрус; ректор Запорізької академії післядипломної освіти,  
завідувач кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного  
медичного університету, член-коресподент НАМН, ЗДНТУ, доктор  
медичних наук, професор О.С.Ніконенко; Завідувач кафедри  
пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, завідувач відділення  
кардіології, функціональної діагностики і терапії ННЛК  
"Університетська клініка", член-кор. НАМН України, ЗДНТУ, д. мед.  
н., професор - Г. А. Ігнатенко.
6 червня 2007 р.
Зліва направо: Завідувач відділу фармакотерапії та лабораторії  
функціональної діагностики Національного наукового центру  
"Інститут кардиології ім. акад. М. Д. Стражеска" АМН України,  
доктор медичних наук, професор М. Г. Ілляш; Завідувач  
кафедри пропедевтичної терапії і клінічної кардіології, завідувач  
відділення кардіології, функціональної діагностики і терапії ННЛК  
"Університетська клініка", член-кор. НАМН України, ЗДНТУ, д. мед.  
н., професор - Г. А. Ігнатенко; старший науковий співробітник  
Національного наукового центру "Інститут кардіології ім. акад.  
М.Д.Стражеска" АМН України, к. мед. н. А. Ф. Клубова;  
професор кафедри терапії факультета післядипломної освіти  
Дніпропетровської державної медичної академії А. П. Кузьміна.
23 березня 2007 р.
Зліва направо: Ректор Дніпропетровської державної медичної  
академії, академік АМН України, доктор медичних наук, професор  
Г. В. Дзяк; Завідувач кафедри пропедевтичної терапії і клінічної  
кардіології, завідувач відділення кардіології, функціональної  
діагностики і терапії ННЛК "Універсітетська клініка", член-кор.  
НАМН України, ЗДНТУ, д. мед. н., професор - Г. А. Ігнатенко.
24 травня 2007 р.
Зліва направо: Завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології  
та ендокринології ДЗ «Запорізька медична академія  
післядипломної освіти» МОЗ України, доктор медичних наук,  
професор І. М. Фуштей; Завідувач кафедри пропедевтичної та  
внутрішньої медицини, завідувач відділення кардіології,  
функціональної діагностики і терапії ННЛК "Університетська  
клініка", член-кор. НАМН України, ЗДНТУ, д. мед. н., професор -   
Г. А. Ігнатенко.
20 квітня 2012 р.
Зліва направо: керівник відділу гіпертонічної хвороби ННЦ  
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН  
України», доктор медичних наук, професор Є. П. Свіщенко;  
Завідувач кафедри пропедевтичної та внутрішньої медицини,  
завідувач відділення кардіології, функціональної діагностики і  
терапії ННЛК "Університетська клініка", член-кор. НАМН України,  
ЗДНТУ, д. мед. н., професор - Г. А. Ігнатенко; член-кор. НАМН  
України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2  
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця  
МОЗ України, доктор медичних наук, професор К.М. Амосова.  
13 листопада 2012 р.
Зліва направо: професор кафедри госпітальної терапії № 2 ДЗ  
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор  
медичних наук, професор О. А. Коваль; Завідувач кафедри  
пропедевтичної та внутрішньої медицини, завідувач відділення  
кардіології, функціональної діагностики і терапії ННЛК  
"Університетська клініка", член-кор. НАМН України, ЗДНТУ, д. мед.  
н., професор - Г. А. Ігнатенко; Завідувач кафедри кардіології і  
функціональної діагностики Національної медичної академії  
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, МОЗ України, доктор  
медичних наук, професор М. М. Долженко.  
8 жовтня 2013 р.
Зліва направо: Міністр охорони здоров'я, член-кор. НАМН України,  
д. мед. н., професор Р. В. Богатирьова; Ректор Донецького  
національного медичного університету ім. М. Горького, член-кор.  
НАМН України, д. мед. н., професор Ю. В. Думанський;  
Завідувач кафедри пропедевтичної та внутрішньої медицини,  
завідувач відділення кардіології, функціональної діагностики і  
терапії ННЛК "Університетська клініка", член-кор. НАМН України,  
ЗДНТУ, д. мед. н., професор - Г. А. Ігнатенко.
17 жовтня 2013 р.
Сайт університету
Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng