Дослідження
CAROLINA
III phase

PRECISION
III phase
Рандомізоване подвійно сліпе з паралельними групами дослідження серцево-судинної безпеки целекоксибу у
хворих на остеоартрит чи ревматоїдний артрит з наявністю або з високим ризиком виникнення супутньої
серцево-судинної патології порівнюючи з напроксеном та ібупрофеном.

GS-US-259-0110
III phase
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, в паралельних групах, дослідження 3 фази з метою
оцінки ефективності та безпеки ранолазіна при його додаванні до терапії глімепіридом у пацієнтів з цукровим
діабетом 2 типу.
GS-US-259-0131
III phase
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, в паралельних групах дослідження ІІІ фази з метою
оцінки єфективності та безпеки монотерапії ранолазіном у паціентів з цукровим діабетом 2 типу.
MKC-TI-030
III phase
Наслідки з боку легенів на протязі 2-летненего періоду у пацієнтів з цукровим діабетом, які отримували
лікування препаратом Technosphere ® / Інсулін чи звичайне лікування, а також в осіб без порушення
глікемічного контролю.

MKC-TI-103
III phase
Zolip
(C LF0242780-01 05 01) III phase
Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, активно-порівняльне дослідження з форсованим титруванням,
що проводиться з метою порівняння ефективності та безпеки застосування комбінації 145 мг фенофібрату і 20
або 40 мг сімвастатину та монотерапії з застосуванням 40 мг сімвастатину, при наявності ризику серцево-
судинного захворювання, який не вдається контролювати належним чином, застосовуючи лише 20 мг
сімвастатину.
Корвитин (BHFZ 0503)
II phase
Shift (CL3-16257-063)
III phase
CONDOR (A3191084)
IV phase
Подвійне сліпе, потрійно імітоване, з паралельними групами, рандомізоване шестимісячне дослідження, що
порівнюватиме вплив целекоксибу (200 мг 2 рази на добу) з диклофенаком пролонгованої дії (75 мг 2 рази на
добу) в комбінації з омепразолом (20 мг щодня) на ускладнення із боку шлунково-кишкового тракту у пацієнтів
з остеоартритом та ревматоїдним артритом, які належать до групи високого ризику побічних явищ із боку
шлунково-кишкового тракту.

FAIR-HF
III phase

ARISTOTLE (CV185030)
III phase
Рандомізоване, подвійно-сліпе дослідження 3 фази, у паралельних групах з активним контролем (варфарин)
оцінки ефективності та безпеки апіксабану як засобу для профілактики інсульту і системної емболії у пацієнтів
із миготливою аритмією неклапанної етіології.

СV 185-036
III phase

CCD-0605-PR-0021
III phase
24-тижневе, багатоцентрове, міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, потрійне масковане, в 3
паралельних групах дослідження для порівняння ефективності та безпеки CFH 1535 200/6 (беклометазон
дипропіонат 200 мкг плюс формотерол 6 мкг/у дозі) 2 інгаляції 2 рази на день, з беклометазон дипропіонатом
HFA (250 мг/ у дозі), 4 інгаляції 2 рази на день, та з препаратом СеретідO 500/50 (флутіказон 500 мкг плюс
салметерол 50 мкг/ у дозі), 1 інгаляція 2 рази на день, у пацієнтів з важкою астмою.
24-тижневе багатоцентрове відкрите рандомізоване контрольоване клінічне дослідження III фази
ефективності та безпеки прандіальних інгаляцій Technosphere ® / Інсуліну у вигляді монотерапії або в
поєднанні з метформіном у порівнянні з комбінацією двох пероральних антидіабетичних препаратів
(метформіну і секретагога) у хворих на цукровий діабет II типу з субоптимальних контролем на поєднаній
терапії метформіном і секретагогом.
Відкрите дослідження з вивчення переносимості та ефективності препарату Корвітин ® (порошок ліоф-
зований для приготування розчину для ін'єкцій) виробництва ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів з
хронічною серцевою недостатністю.
Вплив івабрадину на частоту серцево-судинних подій у пацієнтів з помірною та важкою хронічною серцевою
недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка. Трирічне рандомізоване подвійне-сліпе плацебо-
контрольоване міжнародне багатоцентрове дослідження.
Рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване дослідження III фази, що вивчає ефективність та безпеку
карбоксимальтози заліза для внутрішньовенного введення (Ферінжект®) у порівнянні з плацебо у пацієнтів з
хронічною серцевою недостатністю та дефіцитом заліза.
Рандомізоване, подвійне сліпе, в паралельних групах, багатоцентрове дослідження III фази для оцінки безпеки
та ефективності апіксабана для профілактики тромбозу глибоких вен в поєднанні з тромбоемболією легеневої
артерії у пацієнтів з гострими захворюваннями під час і після госпіталізації.

MDX1100-04
II phase

ТАК-783
II phase
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження на підтвердження концепції оцінки
безпечності та ефективності перорального препарату TAK-783 при лікуванні ознак та симптомів у осіб, що
хворіють на ревматоїдний артрит.
Багатоцентрове рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату MDX-1100
(моноклональних антитіл людини до хемокінів CXCL10) при багаторазовому застосуванні у поєднанні з
метотрексатом для лікування хворих на ревматоїдний артрит у стадії загострення (2 фаза клінічних
випробувань).
POET (205.389)
IV phase
Вплив інгаляцій тіотропія в дозі 18 мкг. 1 раз на добу, порівняно з інгаляціями сальметерола в дозі 50 мкг. 2
рази на добу, при першому загостренні ХОЗЛ (1-річне рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане
дослідження, яке провадиться в паралельних групах).


MB 102-021
III phase
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження 3 фази, з активним контролем, у паралельних
групах, з оцінки безпеки та ефективності дапагліфлозину у комбінації з метформіном в якості початкової терапії
у порівнянні з монотерапією дапагліфлозином та монотерапією метформіном у пацієнтів з цукровим діабетом 2
типу та глікемією, що не піддається контролю.
BC21625
DM III phase

CS8635-A-E30X
III phase
Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження з додаванням гідрохлортіазиду для пацієнтів з помірно або сильно
вираженою гіпертонією, у яких не досягається цільовий артеріальний тиск при застосуванні однієї комбінації
олмесартану медоксомілу з амлодипіном у фіксованій дозі 40/10 мг.
Рандомизироване, відкрите, багатоцентрове, з активным контролем дослідження для оценки ефективності,
безпечності та переносимості таспоглютида (RO5073031) у порівнянні з ексенатидом у пацієнтів хворих на
цукровий діабет другого типу, що недостатньо контролюється прийманням метформіна, тіазолідіндиона чи їх
комбінації.

CARAT 2
II phase

FELT, (REC 15/2375-IT-CL 0336)
III phase
Міжнародне багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження в паралельних групах оцінки
комбінацій різних доз лерканідіпіну і еналапрілу порівняно із застосуванням кожного препарату окремо та із
плацебо у пацієнтів із есенціальною гіпертонією.
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження фази 2 для оцінки безпечності та
ефективності препарату CCX354-C у пацієнтів з ревматоїдним артритом, які частково відповідають на терапію
метотрексатом.

MI-CP219 II phase

MKI113006
II phase
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване в паралельних групах, багатоцентрове дослідження, з
підбором дозування для оцінки ефективності та безпечності застосування Лосмапімоду (GW856553) в
таблетках двічі на день у порівнянні з плацебо протягом 24 тижнів у дорослих пацієнтів з Хронічним
Обструктивним Захворюванням Легень (ХОЗЛ).
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2 із застосуванням різних доз за
зростанням для оцінки ефективності та безпечності препарату  CAM-3001 у пацієнтів з ревматоїдним артритом.

Багатоцентрове, міжнародне, рандомізоване, в паралельних групах, подвійне сліпе дослідження з оцінки
кардіоваскулярної безпеки лінагліптина в порівнянні з глімепиридом у пацієнтів з другим типом цукрового
діабету з високим ризиком кардіоваскулярної патології.

28431754 DIA3008
III phase
28431754 DIA3006
III phase
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо та активно контрольоване, в 4-х паралельних групах, багатоцентрове
клінічне дослідження для оцінки, ефективності, безпечності та переносимості препарату JNJ-28431754
(канагліфлозину) у порівнянні з ситагліптином та плацебо при лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу з
неадекватним контролем глікемії  при монотерапії метформіном.
Рандомізоване, багатоцентрове, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебоконтрольоване клінічне
дослідження для оцінки впливу препарату JNJ-28431754 на серцево-судинні наслідки у дорослих пацієнтів із
цукровим діабетом 2 типу, The CANVAS Trial (CANVAS: клінічне дослідження для оцінки серцево-судинних
ефектів канагліфлозину).


Ispra (А6141079)
III phase
Дослідження впливу еплеренону в порівнянні з плацебо на смертність, зумовлену серцево-судинними
захворюваннями та госпіталізацію через серцеву недостатність у пацієнтів з хронічною серцевою
недостатністю ІІ-го класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації.

DB2114418
III phase
Дослідження витривалості до фізичного навантаження для оцінки ефективності застосування подвійного
бронходилататору GSK573719/GW642444 при лікуванні пацієнтів з ХОЗЛ.


OSCIRIA 4
III phase
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, що проводиться в паралельних
групах, дослідження фази IIB для оцінки ефективності та безпечності монотерапії фостаматінібом двонатрієвої
солі у порівнянні з монотерапією адалімумабом у пацієнтів з ревматоїдним артритом в активній формі.

OSCIRIA 5
III phase
Довготривале, розширене дослідження для оцінки безпечності та ефективності фостаматінібу двонатрієвої солі
при лікуванні ревматоїдного артриту

OSCIRIA 33
III phase
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, яке проводиться у  паралельних
групах, дослідження дії фостаматінібу 100 мг двічі на день на артеріальний тиск протягом 24 годин,
вимірюваний амбулаторно, у пацієнтів з ревматоїдним артритом

GS-US-259-0147
III phase
Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, в паралельних групах, дослідження III фази для
оцінки ефективності та безпеки ранолазину при його додаванні до терапії метформіном у пацієнтів з цукровим
діабетом 2-го типу.

Сайт університету
Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng