Обгрунтовано наукову концепцію використання цих методик, вивчені механізми дії, показання. Наукова школа,
сформована професором Г. А. Ігнатенко, широко відома сучасними розробками в області поєднаної кардіо -
пульмональной патології. Новим її напрямком є ??вивчення дифузійної здатності легень, що дозволяє розробити
диференційовані підходи до лікування, визначити прогноз у даної категорії хворих. Отримала подальший розвиток
розробка і впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування первинної та вторинної легеневої
гіпертензії, мікросудинної стенокардії (синдром Х).
    Під керівництвом професора Г. А. Ігнатенка захищені і продовжують виконуватися кандидатські і докторські
дисертації за спеціальностями «внутрішні хвороби», «кардіологія» та «ревматологія». Результати досліджень широко
висвітлюються в монографіях, журнальних статтях, доповідаються на форумах різного рівня в Україні та за кордоном.
    Наказом ВАК України № 882 від 18 грудня 2007 року створено спеціалізовану вчену раду Д 11.600.05 по захисту
докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «кардіологія» і «внутрішні хвороби», яка функціонує по
теперешній час.
На базі клініки проводяться науково-практичні семінари та конференції, що дозволяють лікарям всіх спеціальностей
вивчати сучасні підходи до діагностики та лікування різних захворювань, освоювати нові медичні технології та
підвищувати свій професійний рівень.
Наукова робота
Науковий напрямок кафедри полягає в розробці та
впровадженні сучасних аспектів профілактики, діагностики
та лікування серцево-судинних захворювань, а також
поєднаної патології.
Співробітники клініки беруть активну участь у проведенні
клінічних досліджень лікарських препаратів.
В рамках виконання НДР кафедри, співробітниками клініки
широко впроваджується метод адаптаційної медицини та
застосування ліпосомальних форм лікарських препаратів.
Сайт університету
Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng